Tekstversie
Gezondheid Fictie Non-fictie Oud-Katholiek Henriėtte Post Gifts Aanbieding Bestel
» Startpagina  » Non-fictie  » Boeken bij de Bijbel  » Vrij van de wet

Non-fictie


Humor en ernst Geloof en praktijk Kerk en gemeente Boeken bij de Bijbel Harry Potter Kinder- en jeugdwerk Gedichten

Vrij van de wet De Hemelse Voedselbank Theo Coenraads J H Richardus Marja Meijers Levensadem Adrian Plass Bridget Plass Madeleine L'Engle Jeff Lucas

Site overzicht Contact

Noordermeer Vrij van de wet

Vrij van de Wet?

Een dogma onder vuur

Dit is het tweede boek van drs. E. Noordermeer. Het eerste boek De hemelse voedselbank (eerste druk 2011) heeft veel stof doen opwaaien. Dit tweede boek is minstens zo prikkelend. Het zou zomaar uw manier van geloven kunnen veranderen.
Het Oude Testament is voor veel christenen een moeilijk boek. Veel zaken hierin staan ver van ons af omdat de tijd en cultuur zo wezenlijk verschilt van de onze. Dat geldt met name voor het wetgevende gedeelte waarvan de openbaring op de Sinai het hoogtepunt is. Het zijn soms saaie stukken die we liever maar overslaan. Wat moeten we er toch mee? Gelukkig is Paulus daar. Hij verlost ons van de gedachte dat we rekening zouden moeten houden met deze wet, door te stellen dat Christus de wet heeft vervuld. 'We zijn vrij van de Wet' is een algemeen dogma binnen vrijwel alle kerkelijke stromingen. De auteur betwijfelt of dit de wel een logische conclusie is.

De lezer krijgt inzicht in de algemene oorzaken van misinterpretaties van de Schrift, maar ook in wat dogma’s bewerkstelligen in het hart van gelovigen en de gemeente. Ook het doel van de Tora wordt helder. De auteur behandelt vervolgens de belangrijkste Bijbelgedeelten die tot bovengenoemd dogma hebben geleid en plaatst ze in hun (historische) context en daarmee ook in hun oorspronkelijke betekenis. Bijvoorbeeld:
- Wat betekent Jezus’ uitspraak “Het is volbracht” als daarmee niet de wet wordt bedoeld?
- Is de wet verouderd? Zo nee, wat is er dan wel verouderd?
- Is de wet aan het kruis genageld … of iets anders?
- Van welke wet zijn we bevrijd? Is dat werkelijk de Tora?
- Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat alle dagen gelijk zijn?

Dit boek is een aanrader voor iedere gelovige die van de Bijbel houdt maar moeite heeft dit Boek te begrijpen. De lezer krijgt ‘tools’ in handen die van pas komen bij het dagelijks Bijbellezen.

ISBN 9789057871658
128 pag.
€ 11,90