Tekstversie
Gezondheid Fictie Non-fictie Oud-Katholiek Henriėtte Post Gifts Aanbieding Bestel
» Startpagina  » Non-fictie  » Geloof en praktijk  » Pastoraat en terminale zorg

Non-fictie


Humor en ernst Geloof en praktijk Kerk en gemeente Boeken bij de Bijbel Harry Potter Kinder- en jeugdwerk Gedichten

Geloofsopbouw Pastoraat en terminale zorg Gebed en bevrijdingspastoraat Dienst der genezing De wereld moet het weten

Site overzicht Contact

Pastoraat en terminale zorg

Rita Renema-Mentink


is regelmatig te gast in Nederland zingt op Zondag

Bij Merweboek verscheen van haar een vijftal boeken:


Thuis aan de Oudedijk

Een bundel gedichten, gedachten en korte schetsen, afgewisseld met beelden, die betrekking hebben op ervaringen en gevoelens in die laatste levensfase.
De teksten kunnen gebruikt worden ter overdenking, ter bespreking, ter bemoediging en ter vertroosting, wanneer er geen woorden meer gevonden kunnen worden.

ISBN 9789057871214
56 pagina's
€ 7,95

Dit boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van de start van de bouw van het palliatief centrum De Regenboog aan de Oudedijk, naast verpleeghuis Pniël te Rotterdam.


De Ander


Rita Renema-Mentink

De Ander

gedachten, gedichten en gebeden

Dit boek bevat een bundeling van gedachten, gedichten en gebeden over het omgaan met kanker: het hele ziekteproces vanaf de diagnose tot aan een begin van herstel.
Rita Renema neemt ons in deze dichtbundel op een bijzondere manier mee in haar strijd, in alle emoties, in de overgave, in het geloof en in de hoop. Naast een weergave in woorden heeft Rita deze emoties ook beeldend verwerkt. Bij elke tekst staat een kleurenfoto van een beeld dat door haar gemaakt is.

De opbrengst van dit boek komt ten goede aan het werk van de Zendingsdiaconessen in Rwanda.

ISBN 9789057871351
60 pagina's in kleur
grote paperback
€ 14,90


Rita Renema is als geestelijk verzorger werkzaam in de palliatieve zorg en heeft zelf tweemaal de diagnose kanker te horen gekregen. Door ds. Arie van der Veer is zij hieromtrent uitgebreid geïnterviewd in het TV programma Nederland Zingt op Zondag.
Onlangs nog in het programma Nederland zingt bij u in de buurt (in Tiel), waarvan hieronder een filmimpressie is te zien met ongeveer halverwege het gesprek met Rita.
Als je me aanraakt voel ik me weer mens

gedachten en gebeden rond sterven

ISBN 9789057870453
56 pagina's
€ 6,30


Uit de Inleiding

In mijn werk als geestelijk verzorger merk ik dat geloven bij cliënten, bewoners, hun naasten, maar ook bij collega’s en mezelf soms een worsteling kan zijn.
Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Waarom kan lijden soms zo zwaar zijn? Waar is God? Is God er wel?
Regelmatig ervaar ik dat op vragen rondom lijden en het waarom ervan, geen antwoord gegeven kan worden. Wel ervaar ik dat God dwars door al het lijden heen ons tegemoet komt vanuit Zijn Woord. Hij wil met ons meegaan en nodigt ons uit om Hem deelgenoot te maken van ons lijden, onze moeite (Mat. 11:28). Hij wil ons troosten en nabij zijn.
Geloven is voor mij realiteit. Wat en hoe ik geloof, heb ik proberen te verwoorden in de geloofsbelijdenis verderop in dit boek. Geloof hoort bij mijn leven. Het maakt mijn leven compleet. Het geloof geeft mij de ruimte mens te mogen zijn en daar beleef ik vreugde aan. Maar ik ervaar het geloof ook als iemand die soms zoekend, strijdend, werkend, met al de moeiten en vragen die op me af komen, op weg gaat.
In dit boek heb ik geprobeerd de vragen en de strijd van rouwende en stervende mensen te verwoorden in gedachten en gedichten. Tevens zijn in dit boek de teksten opgenomen die ik heb gebruikt tijdens herdenkingsbijeenkomsten.
De titel van het boek: Als je me aanraakt voel ik me weer mens, is ontleend aan een uitspraak van een mevrouw uit het verpleeghuis. Zij maakte deze opmerking toen ik na afloop van ons gesprek ter bemoediging mijn arm om haar schouders neerlegde. Haar woorden waren treffend want wij mensen hebben elkaar nodig om mens te kunnen zijn. Wij kunnen elkaar aanraken door het bemoedigen met woorden, door zorg, door te luisteren.
Ik hoop dat dit boek u aanraakt en bemoedigt. - Rita Renema-Mentink
Hou me (niet) vast

Marion Boelhouwer-Overeem
Wout Huizing
Rita Renema-Mentink

In een groot aantal verpleegen verzorgingshuizen en hospices worden herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Samen met familieleden, bewoners, medewerkers en vrijwilligers wordt stil gestaan bij het overlijden van bewoners in de achterliggende periode. In Hou me (niet) vast geven drie geestelijk verzorgers in de ouderenzorg vanuit de praktijk aan, hoe een herdenkingsbijeenkomst is te organiseren. Op basis van eigen ervaringen worden bovendien voorbeelden gegeven om anderen te inspireren en te stimuleren aandacht te geven aan rouwenden.
Hou me (niet) vast is een handreiking om rouwenden bij te staan door hen vast te houden in tijden van leegte en gemis en door hen te ondersteunen bij het loslaten van degene met wie men zo verbonden was. Deze uitgave ondersteunt geestelijk verzorgers,
pastores, vrijwilligers en ieder die op een bepaald moment vorm moet geven aan het herdenken van iemand die is overleden.
Een uitgave van Merweboek in samenwerking met Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders.

96 pag. (16x24 cm)
ISBN 9789057870965
€ 14,50


In het boek zelf wordt verwezen naar een aantal te downloaden bijlagen.
Klik hier [92 KB] om deze te downloaden.


Tussen kerkbank en koffiepot
ervaringen van en kosteres

ISBN 9789071864438
48 pagina's
tijdelijk niet leverbaar