Tekstversie
Gezondheid Fictie Non-fictie Oud-Katholiek Gifts Bestel
» Startpagina

Startpagina


Gezondheid Fictie Non-fictie Oud-Katholiek Gifts Bestel

Site overzicht Contact

Merweboek uitgeverij


Welkom in onze boekentuin!

Boeken die ertoe doen: gezondheid en geloofsopbouw, christelijke romans en gedichten, humor en relativering - u vindt ze op deze website en natuurlijk in de goede boekhandel.
Daarnaast hebben we ook een assortiment aan geschenkartikelen, zoals beeldjes en wenskaarten.
Voor het tijdschrift SOTERIA, evangelische theologische bezinning kunt u terecht op www.soteria.nlVoor kringen:Vreugde, Vriendelijkheid, Vrede

Taal en teken van een christelijke levenswijze


Margreet de Vries-Schot

In Filippenzen 4 vers 4-8 heeft de apostel Paulus kort samengevat wat kenmerkend is voor een christelijke manier van leven. Drie kernwoorden komen naar voren: vreugde, vriendelijkheid en vrede. Het gaat daarbij om taal en teken, anders gezegd om woord en daad, die met elkaar verbonden zijn als we integer willen leven. Ook andere teksten met deze woorden, uit het Oude en Nieuwe Testament, worden betrokken op levens- en geloofsvragen in de vorm van verhalen.

Het boek geeft de mogelijkheid om het dagelijks leven en het geloof in gezamenlijkheid te doordenken en te verdiepen. Dat kan zelfstandig of als gesprekskring en er zijn gespreksvragen.

ISBN 978-90-5787-198-6
80 pag.
€ 12,50


Bestellen kan via de boekhandel of door overmaking van € 14,50 op IBAN NL29 INGB 000 5702031 mvv 1986


Over de auteur

Na lange tijd in diverse organisaties te hebben gewerkt, heeft ze sinds een paar jaar haar eigen praktijk als psychiater-psychotherapeut voor jeugdigen en volwassenen.
Als theoloog gaat ze sinds 25 jaar ook geregeld voor in kerkdiensten. In haar wetenschappelijk onderzoek heeft ze zich voornamelijk gericht op het gebied van psychiatrie/psychologie en theologie.


De Weg, de Waarheid, het Leven = Jezus

Overdenkingen van levens- en geloofsvragen


Margreet de Vries-Schot

In onze tijd gaan we doorgaans op zelf gebaande wegen en is waarheid een relatief begrip geworden. We denken ten volle te leven als we werk hebben, een fijn gezin of vrienden of als we het meestal naar onze zin hebben. Maar voelen we ons nog wel aangesproken door de uitspraak van Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij” (Johannes 14:6).

Dit boek is bedoeld voor mensen die weinig of misschien veel van het christelijk geloof weten maar het (opnieuw) willen ontdekken om daarin antwoorden te vinden op levensvragen. Dat kan zelfstandig of als gesprekskring en er zijn gespreksvragen. Levens- en geloofsvragen komen aan de orde in de vorm van verhalen naast Bijbelteksten die licht werpen op wat we kunnen verstaan onder de weg, de waarheid en het leven.

ISBN 978-90-5787-199-3
70 pag.
€ 11,50


Bestellen kan via de boekhandel of door overmaking van € 14,50 op IBAN NL29 INGB 000 5702031 mvv 1993


Over de auteur

Na lange tijd in diverse organisaties te hebben gewerkt, heeft ze sinds een paar jaar haar eigen praktijk als psychiater-psychotherapeut voor jeugdigen en volwassenen.
Als theoloog gaat ze sinds 25 jaar ook geregeld voor in kerkdiensten. In haar wetenschappelijk onderzoek heeft ze zich voornamelijk gericht op het gebied van psychiatrie/psychologie en theologie.


VERSCHENEN:


Het Boek Spreuken

in een nieuwe, toegankelijke vertaling en met onderscheiding van perikopen

André Zandbelt

"Als vertaler raakte ik onder de indruk van de lijfelijke taal in dit boek. Je proeft hoe ouders hun kinderen de geloofswijsheid op het lijf trachten te binden, het moet vlees en bloed worden in alle ledematen en organen. Hét voorbeeld is misschien 4,20-27. Geloven is met je hele lijf. En voor wie het van binnenuit kunnen beämen, gaan het daardoor letterlijk lijfspreuken worden. Jammer genoeg is de lijfelijke taal van het Hebreeuwse origineel te vaak wegvertaald en vervangen door abstracte woorden. Mij leek het juist een hulp om inzicht te krijgen in de teksten en ik besloot ze extra zichtbaar te maken in cursief. Want heel dikwijls markeren ze – of dragen ze bij aan – de literaire geleding van een tekst of perikoop."

Drs. André Zandbelt (1944) was werkzaam als geestelijk verzorger in het ziekenhuis. Van zijn hand verschenen verschenen eerder Belichting van het bijbelboek Jona (1987) en Belichting van het bijbelboek Habakuk (1990)


ISBN 978 90 5787 192 4
140 pag. € 14,90

Bestellen kan via de boekhandel of door overmaking van € 16,90 op IBAN NL46 INGB 0000 464501 mvv 1924


IN ONTWIKKELING

Pastorale bouwstenen voor je leven

Henriëtte van Nes-Velema
Hermineke Vonk-de Groot

Wanneer een huis op een stevig fundament is gebouwd, kan het veel verduren. Dat geldt ook voor je levenshuis: wordt in je baby- en kindertijd een stevig fundament gelegd, dan groei je waarschijnlijk op tot een stabiele volwassene. Gaan er dingen ernstig mis in de eerste levensfasen, dan kun je daar levenslang de gevolgen van ondervinden.
Dit boek helpt je om inzicht te krijgen in het bouwproces van je leven. Wat is een goede basis en wat kan er fout gaan? Wat zijn daarvan de gevolgen voor je leven met anderen en met God? Maar ook: wat is er nodig voor herstel en genezing van wat er verkeerd is gegaan? Wat zegt de Bijbel hierover en welke rol kan en wil God hierin spelen?
De auteurs zijn werkzaam bij het Evangelisch College in Zwijndrecht en aldaar verantwoordelijk voor de driejarige deeltijd opleiding Pastorale Hulpverlening. Daarnaast zijn ze beiden al vele jaren verbonden aan een praktijk voor psycho-pastorale begeleiding.
‘In ontwikkeling’ is een titel met verschillende betekenissen. Allereerst wijst het op de ontwikkeling die je als mens doormaakt van baby naar volwassene. Je bent je hele leven in ontwikkeling, je bent nooit klaar. Dit is op de voorkant van dit boek aangegeven met de mensjes in verschillende levensfasen. Ontwikkeling geeft ook de beweging weer van uitpakken, ont-wikkelen. Het wordt steeds duidelijker wat er onder zit. Het gescheurde pakpapier wil dit illustreren. Tot slot beschrijft ‘In ontwikkeling’ ook een weg van groei, van klimmen. De klimmer die gestaag vordert, met de nodige moeite. Zo zijn we allemaal in ontwikkeling!

Dit boek is een uitgave van het Evangelisch College: een interkerkelijk opleidingsinstituut dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Zie voor meer informatie: www.evangelisch-college.nl.

ISBN 978 90 5787 188 7
192 pag. € 17,50

Bestellen kan via de boekhandel of door overmaking van € 19,50 op IBAN NL29 INGB 000 5702031 mvv 1887


HET STAPPENPLAN


Birgit de Heij

HET STAPPENPLAN

voor een gezondheidsbevorderend voedingspatroon

Informatie over voeding is interessant. Kennis over voeding is bijzonder handig. Tenslotte is voeding onze brandstof. En als de brandstof niet honderd procent optimaal is of vervuild, dan kunnen wij ook niet optimaal functioneren. Echter informatie en kennis alleen over voeding zijn vaak niet voldoende om de omslag te maken naar een gezonder voedingspatroon.
Het is namelijk geen eenvoudige zaak om een ingesleten voedingspatroon aan te passen aan een gezonder patroon. Wat kunnen we daaraan doen?
Dat is de drijfveer geweest tot het maken van dit boek, waarbij Birgit de Heij een praktisch stappenplan heeft ontwikkeld. Het doel van dit stappenplan is om gefaseerd over te gaan op een orthomoleculaire manier van eten. Dat is een celopbouwende voedingsvisie waarbij gekeken wordt welke voeding de cellen nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. De voeding die daar bij te pas komt, strookt vaak niet met de huidige Westerse gewoonten. Een verandering is dus nodig!
Maar om direct van A naar Z gaan is een (te) zware klus. Vandaar een gefaseerd stappenplan waarbij ieder zelf ook nog kan bepalen tot hoever hij of zij gaat, want ook halverwege levert het gelukkig al gezondheidsvoordelen op.
Dit is dus geen kookboek maar een praktische handleiding om tot een gezonder voedingspatroon te komen.

BIRGIT DE HEIJ was werkzaam als catering manager bij grote bedrijven en leidinggevende in de gezondheidszorg. Nu heeft zij een eigen praktijk als orthomoleculair voedingsdeskundige en publiceert over voeding en gezondheid. De beste dokter staat in de keuken was haar eerste boek (inmiddels driemaal herdrukt). (Zie hier)


ISBN 978-90-5787-185-6
92 pag.
€ 9,90

Bestellen kan via de boekhandel of door overmaking van € 11,90 op IBAN NL46 INGB 0000 464501 mvv 1856

Therapeuten kunnen voor afname van meerdere exemplaren ook bellen naar 0184-410224


GEZOND DOOR VOEDING


Birgit de Heij

GEZOND DOOR VOEDING

Orthomoleculaire recepten

Voeding is de basis van onze gezondheid. Zowel preventief als curatief kunnen kwalen en ziekten met de juiste voeding aangepakt worden. Orthomoleculaire voeding staat voor llichaamsopbouwende voeding die de kwaliteit van het leven waarborgt. ‘Orthomoleculair’ betekent: de juiste moleculen in de juiste hoeveelheid op de juiste plek. De recepten in dit
boek zijn gebaseerd op deze orthomoleculaire voedingsleer.
In haar eerste boek De beste dokter staat in de keuken gaf Birgit de Heij al een eerste aanzet tot deze andere manier van denken in de keuken. In dit tweede boek gaat zij uitgebreid verder op dit pad.
Naast meer dan 50 recepten en vele ideeën voor lichaamsopbouwende voeding, geeft zij ook aan bij welke ziektebeelden bepaalde voeding niet of juist wel in te zetten is. Tevens verschaft zij handige achtergrondinformatie bij de diverse voedingsmiddelen en in welk seizoen bepaalde gerechten het beste bereid kunnen worden. Diverse indexen maken het boek tot een toegankelijke en praktische bron van informatie.
Opnieuw een boek van haar hand dat helpt bij het verantwoording nemen voor je gezondheid, je energie en de kwaliteit van je eigen leven door voeding, het beste medicijn volgens Hippocrates (400 v. Chr.).


BIRGIT DE HEIJ was werkzaam als catering manager bij grote bedrijven en leidinggevende in de gezondheidszorg. Nu heeft zij een eigen praktijk als orthomoleculair voedingsdeskundige en publiceert over voeding en gezondheid. De beste dokter staat in de keuken was haar eerste boek (inmiddels driemaal herdrukt). (Zie hier)


ISBN 978-90-5787-178-8
152 pag.
€ 13,90

Bestellen kan via de boekhandel of door overmaking van € 15,90 op IBAN NL46 INGB 0000 464501 mvv 1788

Therapeuten kunnen voor afname van meerdere exemplaren ook bellen naar 0184-410224


Op de puinhoop staan en zingen


Esther Zwaan

OP DE PUINHOOP STAAN EN ZINGEN

Leven met God als het leven moeilijk is

“Wat zou het plezierig zijn, om te schrijven over omgaan met lijden wanneer ik mijn ziekte en problemen te boven zou zijn. Ik zou bespiegelen over hoe het was en hoe ik glorieus heb overwonnen, staande op de beloften van God en zegevierend uitgestegen
boven elk probleem.
Zulke getuigenissen vind ik altijd wel bemoedigend. Ze voeden de hoop, dat het met God mogelijk is. Het probleem is alleen wel, dat ik aan het eind van zo’n verhaal ook een soort frustratie voel: wat nu als ik alles geprobeerd heb, inclusief dat wat bij de hoofdpersoon in dat verhaal heeft geholpen, maar ik zit er nog steeds middenin? Waar is God dan? En hoe houd je het vol als het eind nog niet in zicht is?”


ESTHER ZWAAN is al meer dan tien jaar chronisch ziek. Al sinds haar geboorte zijn er veel moeilijkheden, afwijzing en eenzaamheid geweest in haar leven, en God leek dreigend en ver weg. In dit boek deelt zij iets van haar verhaal. Tegen die achtergrond schrijft zij over haar leven met God. Het is een donker verhaal, maar tegelijk hoopvol, omdat zijn heerlijkheid daardoor des te meer schittert, zoals je de vlam van een kaars in het donker veel beter ziet dan wanneer de zon schijnt.


ISBN 978-90-5787-176-4
130 pag.
€ 12,90Keltische spiritualiteit


David Adam

IN GODS TEGENWOORDIGHEID

Gedachten bij het Lied van St. Patrick

Al in de eerste eeuw na Christus ontstond het Keltisch christendom en het geloof van de oude Kelten spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het raakt de wortels van onze spiritualiteit en de diepte van ons hart. In dit boek maakt David Adam het geloof van de Kelten concreet voor moderne mensen.
In Gods Tegenwoordigheid bevat een aantal meditaties over de eeuwige waarheden van het christelijke geloof zoals ze worden bezongen in het lijflied van St. Patrick. Elke meditatie sluit af met een aantal praktische oefeningen die erop gericht zijn dat we Gods Tegenwoordigheid in het gebed leren ervaren. De oefeningen willen ons een diepere ervaring geven van het geloof dat geen verzameling godsdienstige waarheden is, maar een levendige relatie met de God die ons omringt.

ISBN 978-90-5787-174-0
144 pag.
€ 4,99


DAVID ADAM werkte dertien jaar als voorganger op Holy Island (Lindisfarne), waar hij vele retraites begeleidde en regelmatig mensen in het gebed onderwees. Hij heeft diverse bundels met gebeden en meditaties gepubliceerd die gebaseerd zijn op de Keltische traditie en op de levens van Keltische heiligen.


Inspirerende citaten


Gert Marchal

HANDWOORDEN

van en voor voorgangers

Citaten geven te denken. Ze wijzen een spoor, waardoor je zelf verder kunt komen. Ook en vooral op de weg van het geloof. Je bent daar niet alleen. Anderen zijn je voorgegaan. Zij hebben vaak kort en krachtig samengevat wat, wie hen ten diepste bewoog.
Deze vorm van luisteren is ook een teken van dankbaarheid. De mensen van voorbij worden niet vergeten, maar komen weer tot leven. Zij worden onze metgezel, krijgen ook voorrang omdat zij onze gids zijn.
Gert Marchal heeft sinds het begin van zijn studie citaten verzameld. Onderweg heeft hij telkens weer ervaren wat voorgangers kunnen betekenen. Een bron van inspiratie, die aanstekelijk werkt. Die ervaring wil hij met anderen delen. Daarom is dit boek ontstaan: handwoorden, dat wil zeggen: woorden die een handreiking geven.

GERT MARCHAL (geb. 1943) was als predikant dienstbaar in Oosthem c.a., Ellecom en De Steeg, Hellendoorn en Beekbergen. Na zijn emeritaat in 2009 is hij werkzaam in de Hervormde Gemeente te Welsum.


ISBN 978-90-5787-163-4
368 pag.
€ 24,50