Tekstversie
Gezondheid Fictie Non-fictie Oud-Katholiek Gifts Bestel
» Startpagina  » Non-fictie  » Kerk en gemeente  » A. Keizer over Kerk, Israel en Voleinding

Non-fictie


Humor en ernst Geloof en praktijk Kerk en gemeente Boeken bij de Bijbel

Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk A. Keizer over Kerk, Israel en Voleinding Philip Yancey en Paul Brand over Lichaam en Kerk

Site overzicht Contact

Keizer over Kerk, Israel en Voleinding


De grote toekomst van IsraŽl, de Kerk en de volken


Waarom de dogmatiek moest vastlopen

drs. A. Keizer

ISBN 9789057871535
448 pag.
groot formaat (16 x 24 cm)
€ 29,90


Wat is de toekomst van de christelijke kerk? Wat is de toekomst van Israël? Zal Jezus Christus spoedig terugkeren? Of valt daarover weinig met zekerheid te zeggen? Als er één ding is dat bewust of onbewust zeer velen bezighoudt, dan is het wel de vraag: Waar loopt alles op uit? Dit boek gaat over deze vragen die de inhoud van Gods heilsplan met de gehele mensheid raken.

Bijzonder is dat het boek geschreven is vanuit het herwonnen Bijbelse inzicht dat de christelijke kerk niet de voortzetting is van het oude Israël noch in de plaats van Israël is gekomen én dat Gods heilsplan alle mensen omvat. De auteur is daarom van mening dat de christelijke dogmatiek is vastgelopen en dat veel erin niet houdbaar is. Zo bespreekt hij ook de grote misvatting van de Dordtse leerregels. De auteur wil de lezer tonen wat de Bijbel werkelijk zegt over de toekomst van Israël, de kerk en de volken. Daarom is dit een waardevolle uitgave voor ieder die de Bijbel licht wil laten werpen op de historische en actuele ontwikkelingen in de wereld, rondom Israël en de kerk.

In vervolg op dit boek (1e druk 1992) publiceerde de auteur vier kortere studies:
De komende reformatie van de eindtijd (1996), De komende dertig jaar (1997), De Almachtige is de Vader van alle mensen (2003) en In deze eeuw komt Jezus Christus terug (2007). Eerder schreef hij Wetenschap in Bijbels licht: handleiding voor de grondslagen van wijsbegeerte en vakwetenschap (1986) en over de instabiliteit van de westerse economie in Bijbels perspectief.

Drs. A. Keizer (1909-2011) heeft zich van jongs af aan beziggehouden met Schriftonderzoek, theologie en ontwikkelingen in kerk en wereld. Studeerde economie, staatsrecht en filosofie. Was werkzaam aan het Ministerie van Economische Zaken in binnen- en buitenland. De auteur was lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage en woonde tot zijn overlijden (in juni 2011) in Leiden.


In deze eeuw komt Jezus Christus terug


De komst van Jezus Christus als Israëls Messias is reeds in de 8e eeuw vóór onze jaartelling door de profeet Jesaja bekend gemaakt. Zijn geboorte, kruisiging op Golgotha en opstanding uit de dood hebben plaats gevonden in de 1e eeuw van onze jaartelling, in de jaren -3 tot 30. De belofte van zijn terugkeer op aarde zal in onze 21e eeuw worden vervuld in Jeruzalem.
Dit boek informeert over wat de profetie zegt dat aan deze terugkeer van Jezus Christus vooraf zal gaan.
Te verwachten is niet een herstel van de kerkelijke instituten, maar een doorbraak van het inzicht dat God Almachtig de Vader is van alle mensen. Hij heeft Jezus Christus de doodstraf laten ondergaan om met zijn opstanding leven te verwerven voor alle mensen. Hij heeft Jezus Christus alle macht gegeven in hemel en op aarde.
In Israël is het optreden van een tweede profeet Elia te verwachten, die Israël zal terugroepen tot Mozes en tot de Messias, Jezus Christus.

96 pag.
ISBN 9789057871092
€ 9,90


De Almachtige is de Vader van alle mensen


Dit boek laat uit de Schrift het ontzaglijke veelszins zoekgeraakte feit zien dat de Almachtige de liefhebbende Vader van alle mensen is. Als Zijn zonen en dochters ondergaan zij een zeer omvangrijke opleiding. Zij allen zijn bestemd op Zijn tijden leden van Zijn eigen huisgezin te zijn in een nieuwe schepping. Christus Jezus, Zijn eerstgeboren Zoon, heeft dat voornemen Gods mogelijk gemaakt en voert het uit.
Dit boek laat zien hoe de Almachtige Zijn grote plan in de Schrift bekend heeft gemaakt en hoe Hij de mensheid door Satan beproeft.
Als u denkt dat het een weinig zakelijk verhaal wordt, vergist u zich. Wij leven nu volgens de auteur in de eeuw waarin de terugkeer van Christus en de oprichting van Zijn koninkrijk uit de hemelen zal plaatshebben. De auteur vraagt uw aandacht voor de wereldwijde veranderingen die in deze eeuw aan de terugkeer van Christus zullen voorafgaan en hun centrum zullen hebben in het Midden-Oosten. De Almachtige zal daarvoor oren en ogen openen.

192 pag.
ISBN 9789057870545
€ 12,50


De komende 30 jaar


De komende dertig jaar, wat er gaat gebeuren met Israël, de kerken en de volken: Jezus Christus komt terug

128 pag.
bestelnr. 4995
€ 3,00

Nog slechts enkele exemplaren voorradig!

Bestellen kan door overmaking van het juiste bedrag plus 2 euro porti per boek op giro 464501 van Merweboek
met vermelding van de bestelnummers en uw adresgegevens