Tekstversie
Gezondheid Fictie Non-fictie Oud-Katholiek Gifts Bestel
» Startpagina  » Non-fictie  » Kerk en gemeente  » Philip Yancey en Paul Brand over Lichaam en Kerk

Non-fictie


Humor en ernst Geloof en praktijk Kerk en gemeente Boeken bij de Bijbel

Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk A. Keizer over Kerk, Israel en Voleinding Philip Yancey en Paul Brand over Lichaam en Kerk

Site overzicht Contact

Philip Yancey en Paul Brand over Lichaam en Kerk

Wonderbaarlijk gemaakt

Het wonder van het menselijk
lichaam in relatie tot het
Lichaam van Christus

Wat betekent het voor ons in de praktijk van alle dag om het Lichaam van Christus te zijn? De bekende schrijver Philip Yancey verwierf opzienbarende inzichten door zijn vriendschap met dr. Paul Brand, die als zendingsarts werkzaam was voor de Leprazending in India. Deze befaamde chirurg had niet alleen een diep besef van de geestelijke metaforen die het menselijk lichaam bevat – waarheden die in ons weefsel zijn ingebakken en onze haarvaten doortrekken – , maar hij leefde ze ook.
Wonderbaarlijk
Gemaakt neemt u mee op een opmerkelijke ruimtereis door ons binnenste – een fascinerende wereld van cellen, stelsels en biochemie, die het stempel draagt van een nog veel diepere, onzichtbare werkelijkheid.
Dit boek opent onze ogen voor het wonder van het menselijk lichaam, en hoe nauwkeurig en gedetailleerd dit het beeld van het Lichaam van Christus weergeeft.

Philip Yancey
& Paul Brand


ISBN 9789057871511
168 pagina's
paperback
€ 13,90

Paul Brand en de LEPRAzending


Dr. Paul Wilson Brand (17 juli 1914 - 8 juli 2003) werd geboren in India als zoon van een zendingsechtpaar. Hij groeide op in de Kolli Heuvels van Tamil Nadu, Zuid-India, waar zijn ouders als arts werkzaam waren.

Een groot deel van zijn leven was Paul Brand nauw betrokken bij het werk van The Leprosy Mission. *
In 1953 trad hij toe tot de staf van The Leprosy Mission India in Vellore. In 1964 werd Paul Brand benoemd als directeur chirurgie en revalidatie van The Leprosy Mission, wat hem mogelijkheden gaf om zijn levensveranderende vaardigheden wereldwijd te delen.

Twee jaar later verhuisden Paul Brand en zijn vrouw naar Carville, Louisiana, waar het enige lepraziekenhuis in de VS een wereldberoemd centrum voor lepraonderzoek is. Hier was Brand directeur van de revalidatie-afdeling tot aan zijn pensionering in 1986. Van 1993 tot 1999 was dr. Brand voorzitter van het internationale bestuur van The Leprosy Mission International.

Na zijn pensionering bleef dr. Brand een bijdrage leveren aan het leprawerk door middel van zijn adviserende rol voor The Leprosy Mission en de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie). Hij verhuisde naar Seattle en werd emeritus hoogleraar in de klinische orthopedie aan de universiteit van Washington.

Eddie Askew, een vriend en collega bij The Leprosy Mission, zei over hem:
‘Door zijn werk zijn vele duizenden individuele levens veranderd en verrijkt. Het waren niet alleen de chirurgische technieken waar Paul mee werkte, het waren de mensen. Ik heb vaak naar hem gekeken terwijl hij bezig was met de patiënten, hun handicaps beoordeelde en besloot op welke manier hij in hun behoeften kon voorzien. Ik merkte dat hij nooit alleen geconcentreerd was op de hand of de voet die hij zo zacht en persoonlijk vasthield. Hij keek naar het gezicht van de patiënt, keek in de ogen. Paul was begaan met individuen, hun karakters, waarbij hij onze gemeenschappelijke menselijkheid op waarde schatte.’

*The Leprosy Mission is een internationale christelijke organisatie en is werkzaam in 50 landen. In Nederland wordt zij vertegenwoordigd door LEPRAzending in Apeldoorn.

Wilt u meer weten over lepra en/of de LEPRAzending?
Op de website www.leprazending.nl kunt u meer lezen over de doelstellingen en werkwijze van deze stichting en hoe u betrokken kunt raken bij het werk onder leprapatiënten. Dat is nog steeds hard nodig.

LEPRAzending Nederland
Postbus 902
7301 BD APELDOORN
Tel. 055-3558535
e-mail: info@leprazending.nl
giro 889 889