Tekstversie
Gezondheid Fictie Non-fictie Oud-Katholiek Gifts Bestel
» Startpagina  » Oud-Katholiek  » Inleiding Kerkelijk Recht

Oud-Katholiek


Gaandeweg naar Santiago Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk Inleiding Kerkelijk Recht Hallebeek Kerkelijk recht

Site overzicht Contact

Canoniek Recht in Ecclesiologische Context


Een inleiding tot het kerkelijk recht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Jan Hallebeek

278 pag.
ISBN 9789057871603
€ 24,50

Het kerkelijk recht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft in de loop der eeuwen een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt. De basis ervan wordt gevormd door het ius commune dat wordt gedeeld met de gehele westerse katholieke kerk. Dit werd aangevuld met particulier recht, vooral ontstaan vanaf het eind van de negentiende eeuw. Uiteindelijk kwam het tot een partiële codificatie in de vorm van een Statuut (1950) met aanvullende reglementen.
In dit boek komen de belangrijkste deelgebieden van het huidige kerkelijk recht aan de orde, meestal beschreven vanuit een historisch of comparatief perspectief en tegen de achtergrond van de belangrijkste ecclesiologische uitgangspunten, zoals de positie van leken en geestelijken in de kerk, de verkiezing van de bisschop, de organisatiestructuur van de kerk, richtlijnen betreffende het sacrament van de huwelijksinzegening en procedurele regels. Ook wordt enige aandacht geschonken aan de plaats van de kerk binnen de wereldlijke rechtsorde en aan de rol van het kerkelijk recht in de betrekkingen met andere kerken.

Jan Hallebeek

(1954) is hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, docent kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek Seminarie (verbonden aan het Departement Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht) en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch. Hij publiceerde eerder Quia natura nichil privatum. Aspecten van de eigendomsvraag in het werk van Thomas van Aquino (1986), The concept of unjust enrichment in late scholasticism (1996), Fons et origo iuris. Een historische inleiding tot het vermogensrecht (derde herziene druk 2009) en artikelen op het gebied van de rechtsgeschiedenis en de kerkgeschiedenis