Tekstversie
Gezondheid Fictie Non-fictie Oud-Katholiek Gifts Bestel
» Startpagina  » Oud-Katholiek  » Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk

Oud-Katholiek


Gaandeweg naar Santiago Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk Inleiding Kerkelijk Recht Hallebeek Kerkelijk recht

Site overzicht Contact

Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk


Dick Schoon

112 pag.
ISBN 9789057871436
€ 12,50

In dit boek komen de geschiedenis, voornaamste geloofsopvattingen, liturgie, organisatie en relaties met andere kerken van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland op beknopte wijze aan de orde.

"De Oud-Katholieke Kerk is in Nederland ontstaan in het begin van de achttiende eeuw. Vanwege formele en inhoudelijke geschillen ontstond er een breuk met Rome en kwam er een zelfstandig kerkgenootschap tot stand. Hoewel er in de afgelopen twee eeuwen meer verschillen zijn ontstaan (met name ten aanzien van de paus), zijn de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk zeer verwant. De auteur schetst dit kerkgenootschap. Hij geeft de geschiedenis weer, hij beschrijft de geloofsopvattingen binnen zijn kerkgenootschap, gaat in op de liturgie en besteedt ruime aandacht aan de organisatie, nationaal en internationaal en aan de oecumenische relaties. Het is een goed, deskundig geschreven en verhelderend beeld geworden van een als regel vrij onbekende kerk. Veel informatie bestaat er niet over deze kerk, vandaar dat dit een belangrijk boek is." - Dr. R. Kranenborg

Dick Schoon

(1958) studeerde psychologie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn priesterwijding werkte hij als assisterend pastoor in Amsterdam (1988-1992), als pastoor in IJmuiden (1992-2007) en als pastoor weer in Amsterdam (2007- heden). In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift over de ontwikkeling van de Oud- Katholieke Kerk gedurende de 19de eeuw. In 2008 werd hij tot 18de bisschop van Haarlem gekozen door de geestelijken en leken van dat bisdom. De bisschopswijding vond plaats op 29 juni 2008 in de Grote of Sint Bavokerk te Haarlem.